De samenstelling van het bestuur van "SaraBram" is als volgt:

penn Voorzitter:  tevens penningmeester :                                               

  
       Harry van de Locht,                     
       tel. 0316-227503     
Secretaris:                                                

         Theo Groot,                  
       tel. 0611196352


penn Penningmeester tevens voorzitter:
        

         Harry van de Locht,
       tel. 0316-227503           
Rekeningnummer: NL68 ABNA 093645208

De verdere taakverdeling:

 

 

 

 

 

 

    Gerda Masselink, Jan Kolk, Anne-Marie Besselink, William Haverkamp: muziekcommissie

     Jan Bruntink, Jan Kolk: kascommissie

     Gijs Beenen: techniek

    John Piek: webbeheer

 

 

 


 

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2023.