D e    G e s c h i e d e n i s

     Het orkest werd in het voorjaar van 1984 opgericht op initiatief van de toenmalige stichting Bejaardenwerk Doetinchem en in samenwerking met de Stedelijke Muziekvereniging. Het begin was moeilijk: er meldde zich iemand met een accordeon die geen noten kon lezen; er kwam een pianiste terwijl we nog geen piano hadden. Verder hadden we een keybordspeler, een blokfluitiste, een dwarsfluitiste, nog een accordeon en verschillende koperblazers. Het was moeilijk om aan muziek te komen voor deze samenstelling, maar gelukkig was er een muziekstudent, Vincent Bergevoet, die voor ons muziek schreef. In de volksmond wordt het orkest ook wel Het Salonorkest genoemd, verwijzend naar het gebruikte instrumentarium: naast het hout- en koperwerk worden bij "SaraBram" ook de piano, de viool en de dwarsfluit bespeelt, een unieke samenstelling voor een orkest. De doelstelling van toen en nu is om ouderen de gelegenheid te geven om op een gezellige, ongedwongen manier gezamenlijk te musiceren met af en toe een optreden buitenshuis. Als oefenlocatie werd vanwege de herkomst van de leden gekozen voor Doetinchem. Jarenlang was Dick Dekker de voorzitter en het gezicht van de vereniging maar enkele jaren geleden heeft hij de voorzittershamer overgegeven. In al die jaren hebben ook verschillende dirigenten leiding gegeven. We begonnen onder leiding van Hein Kappert, die regelmatig meespeelde op de klarinet, daarna kwam Wim Schutter, beiden uit Doetinchem, opgevolgd door Ronald Buyting uit Hengelo, vervolgens Hans Kraxner uit Vorden en nu is de leiding in handen van William Haverkamp uit Angerlo. In 2009 vierde SaraBram haar 25-jarig jubileum, maar we gaan nog steeds onverdroten door en hebben inmiddels 22 leden. Op oudere leeftijd kan het vaak een belemmering worden om nog marsen te lopen of aan acties mee te doen ten behoeve van de clubkas of men wil 's avonds gewoon vrij zijn en daarvoor biedt dit orkest dan die mogelijkheden voor de muzikant. De leden van de vereniging komen van oudsher uit de wijde omgeving van Doetinchem, zoals uit Drempt, Hoog- Laag-Keppel, Keijenborg, Hummelo, Gaanderen, Wehl enz. en zijn vaak ook nog lid van een plaatselijke muziekvereniging.

Wilt u meer weten over optredens of hebt u belangstelling om lid te worden -de vereniging heeft er graag leden bij- dan vindt u elders op de website de nodige informatie. U bent van harte welkom!

  SaraBram in juni 1985

1985juni